Revizije GATH-a

1.7.18.9051 - Otvaranje nove godine - RELEASE

 • Otvaranje nove godine


1.7.17.9010 - Razne dorade - DEBUG

 • Plaće - novi zakon o Zaštićenom računu
 • DPD i GLS
 • Plaće - knjiženje Volontera u Glavnu knjigu
 • Dorada na Rabatnoj politici
 • Unos artikala u dokument - spajanje istih artikala
 • Promjenjen izgled nekih starih formi
 • Dodana podrška za GS1 barkodove

1.7.17.8991 - Dorade na skeniranju dokumenata - DEBUG

 • Maknuta automatska R1 oznaka u naplati kase
 • Ubrzan ulazak u kreiranje dokumenata
 • Ubrzan unos kalkulacije i vozila

1.7.17.8989 - Dorade i korisničke prijave - RELEASE

 • Gratis artikli
 • Import virmana iz excela
 • Ikone, boje na prikazu
 • Rad na e-računima i fiskalizaciji
 • DVSE
 • Obrazac P-PPI
 • BI
 • Labele za akcije

1.7.17.8973 - Novo korisničko sučelje - RELEASE

 • Mogućnost prilagođavanja izgleda vašim potrebama.
 • Riješeni pristigli projekti od korisnika.


1.6.17.8960 - Razna poboljšanja - RELEASE

 • WSDL
 • TecRMI
 • Dorade na reversima
 • Storno sastavnice i rastavnice
 • Funkcije MYSQLDežurstvo –
SAMO HITNI SLUČAJEVI!

pon – pet: 17:00 – 20:00
sub: 08:00 – 13:00

Davor Kosanović – 091/4764-292

Fear Itself Speech 修改 文章 英文 click through the following web site | Advanced Trading Tools · Learn How to Trade opciones binarias demo click here now
Loan Canada go credit visit their website