Cjenik usluga

Cjenik vrijedi od 01.01.2020. i vrijedi za 2020 cijelu godinu!

Naziv usluge Vrsta naplate Cijena (bez PDVa)
Radni sat 60min

250,00 kn

Izlazak na teren na poziv stranke
Naplaćuje se po trenutnom cjeniku radnog sata, plus po prijeđenom kilometru
 

0,00 kn

     
Umrežavanje računala po računalu

250,00 kn

Instalacija Windows OS-a na računalo
U cijenu ne ulazi originalni Windows OS, nego samo instaliranje istog na računalo.
po računalu

185,00 kn

     
Čiščenje računala od virusa
U Cijenu ne ulazi instalacija komercijalnog Antivirusnog programa.
po računalu

300,00 kn

     
Instalacija printera
Odnosi se na instalaciju POS ili A4 printera (za instalaciju nepoznatih tj. vrlo nezastupljenih POS printera, naplatu vršimo prema satu rada)
po printeru

150,00 kn

     
Instalacija i podešavanje no-ip/dyndns klijenta
Odnosi se na otvaranje free accounta i podešavanje istog na serveru u svrhu zamjene fiksne IP adrese
 

299,00 kn

     
Podešavanje rutera – forwardiranje portova
Odnosi se podešavanje rutera za pristup bazi podataka ili serveru, izvana u svrhu spajanja vanjske poslovnice na bazu/server.
 

250,00 kn

     
Instalacija i podešavanje Remote Desktopa
Instalacija i podešavanje servisa, aktivacija licenci na serveru za spajanje izvana. U Cijenu ne ulaze RDP CAL licence.
 

500,00 kn

     
Instalacija SQL Express Servera
Odnosi se na instalaciju SQL Express Servera / baze podataka na Server računalu.
po računalu

499,00 kn